Privacyverklaring

Pesten blijft sterk aanwezig

8 februari 2023
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
Foto door Yan Krukau via pexels

Pesten op het werk blijft een niet te onderschatten probleem. Net als de vorige jaren signaleert 14,2 procent van een steekproef dat ze ‘pesterijen’ ondervonden vanwege collega’s.

Dat concludeert externe preventiedienst Liantis uit een bevraging van 8.300 werknemers naar hun psychosociaal welzijn op de werkvloer. In 2022 zei opnieuw 14,2% – of 1 op de 7 bevraagde medewerkers – dat ze het afgelopen jaar geconfronteerd werden met pesterijen op het werk door collega’s of leidinggevenden. Het onderzoek definieert ‘pesterijen’ niet, maar laat de inschatting aan de respondenten. Het aandeel blijft stabiel met de voorgaande jaren: 14,2% in 2021 en 14,6% in 2020.

“De vaststelling dat veel werknemers aangeven dat ze te maken hebben met pesterijen, kan zeker ook te maken hebben met het feit dat mensen zulke zaken sneller rapporteren. We merken dat medewerkers – gelukkig – beter en sneller hun weg vinden als ze zich niet oké voelen”, vertelt Evy Sadicaris, experte psychosociaal welzijn bij Liantis. “Wat als pesten ervaren wordt, is voor iedereen verschillend. Het is dus belangrijk dat mensen signaleren aan collega’s of leidinggevenden wanneer iets voor hen grensoverschrijdend is.”

Er lijken weinig verschillen te bestaan in de rapportage tussen leidinggevenden en niet-leidinggevenden. Tussen mannen en vrouwen bestaat er wel een minimaal verschil. Mannen geven iets vaker (15,8%) aan dat ze geconfronteerd werden met pesterijen op het werk dan vrouwen (13,08%).

Wat kunnen medewerkers ondernemen?

Liantis adviseert om zeker actie te ondernemen. Er bestaat trouwens een concreet stappenplan. “In de eerste plaats is het aangeraden om hiermee naar een collega of leidinggevende te stappen. Kan dit niet? Dan kun je altijd bij je hr-verantwoordelijke, interne vertrouwenspersoon of je werkgever terecht. Heb je het gevoel dat dit ook niet kan? Weet dan dat je werkgever sowieso aangesloten is bij een externe preventiedienst die jou hierin kan ondersteunen. De contactgegevens van de externe preventiedienst waarbij je werkgever aangesloten is, vind je terug in je arbeidsreglement”, zo schetst Evy Sadicaris.

Open dialoogcultuur

Ook werkgevers zelf kunnen actie ondernemen om preventief pestgedrag te voorkomen. “Creëer in de eerste plaats een klimaat waar grensoverschrijdend gedrag zo weinig mogelijk kans maakt. Vaak start een conflict met een meningsverschil waar te weinig over gecommuniceerd wordt. Streef daarom naar een open cultuur waar mensen in dialoog kunnen gaan met elkaar, waar geluisterd wordt en waar gezocht wordt naar oplossingen”, aldus Evy Sadicaris.