Privacyverklaring

HRupdate 7 maart: De ceremoniële leiders

6 maart 2024
Tekst
Gert Verlinden

Kun je drie voorbeelden opnoemen van ceremoniële leiders? Ik kom al snel bij koningshuizen uit. Heren en dames die beleefd glimlachen en lintjes doorknippen. Dat is niet de definitie die Pieter Jelle De Brue, ceo van Statik, eraan geeft. In zijn organisatie ontwikkelen zelfsturende teams zich en geven geleidelijk aan de rol van ceo een ceremonieel karakter. Een boeiend experiment waar we graag in de nabije toekomst een nieuwe blik op werpen.

Want hoe reageren die zelfsturende teams wanneer het parcours hobbelig is en er gevaar dreigt? Dan is de natuurlijke reflex om te grijpen naar een sturende leider. Annelies Verlinden managet in haar rol als minister van Binnenlandse Zaken verschillende crises, maar pleit voor directief noch dominant leiderschap. Ze kiest voor verbinding, vertrouwen en empathie. De leider als een klokkenbouwer die de mensen in het fijngevoelige radarwerk laat draaien, zonder zelf met vlag en wimpel voorop te lopen. Het ministerschap krijgt zo de allures van een ceremonieel ambt.

“Politici houden de samenleving niet recht”, aldus de minister. Ze complimenteert de mensen die dat wel doen, ver van de schijnwerpers. “Je hoeft geen ceo te zijn om leiderschap te tonen.” Die verantwoordelijkheid nemen vrijwilligers op hun manier in tal van organisaties op, zonder ceremonie. Is het daarom niet elke week De Week van de Vrijwilliger?

Onze inspiratie