Privacyverklaring

Ruim negen organisaties op de tien maakten thuiswerk mogelijk

24 maart 2020
Tekst
Jo Cobbaut

95 procent van de organisaties die hr-dienstverlener Hudson bevroeg naar de impact van de crisis, maakte thuiswerk mogelijk. 60 procent greep actief naar tijdelijke werkloosheid en 27 procent weet nog niet of ze de geplande loonsverhoging zullen doorvoeren.

Ongeveer de helft van de door Hudson bevraagde organisaties geeft aan de ‘tijdelijke werkloosheid COVID-19’ te zullen inroepen. Nog eens 10% zal gebruikmaken van een eerdere regeling rond werkloosheid. Alles samen zal zo'n 60% van de werkgevers actief tijdelijke werkloosheid hanteren om het hoofd boven water te houden tijdens deze crisis. 

Een meerderheid van de werkgevers (60%) vermoedt dit systeem in de toekomst nog te zullen moeten uitbreiden, aangezien ze verwachten dat hun bedrijfsprestaties zwaar zullen wegen onder de coronacrisis. 70% merkt nu al een significante impact op omzet en productie.

Omgaan met thuiswerk

Om de snelle verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zagen werkgevers zich verplicht het werk anders te organiseren. Liefst 95% heeft op die korte tijd thuiswerk mogelijk gemaakt. Thuiswerk ligt vooral moeilijk in productieomgevingen.

Op vlak van verwachtingen stellen de Belgische werkgevers zich in deze omstandigheden verrassend flexibel op voor de combinatie thuiswerk en zorg voor de kinderen. Iets meer dan de helft (55%) legt hun medewerkers geen specifieke regels op.

40% vraagt de medewerkers wel om het vaste aantal uren te werken, maar laat de medewerkers zelf bepalen wanneer ze werken, bijvoorbeeld vóór of na momenten van kinderopvang. 

Slechts 5% van de organisaties verwacht dat hun medewerkers verlof opnemen om de tijd die ze aan de zorg voor hun kinderen besteden, te  compenseren. 

Impact op de verloning

Ook inzake verloning zal de coronacrisis haar sporen nalaten. Zo weet 27% van de organisaties nog niet of ze de geplande loonsverhogingen dit jaar zullen kunnen doorvoeren. 12% geeft aan dat deze slechts gedeeltelijk zullen kunnen doorgaan.

Bij de overige werkgevers werden recent nog salarisstijgingen doorgevoerd of zullen ze toch doorgaan zoals gepland.

De managementvergoedingen van de directie lijken ook beïnvloed te worden. 15% van de organisaties laat weten dat deze slechts gedeeltelijk uitbetaald zullen worden, terwijl hierover bij 24% nog onduidelijkheid bestaat. Het mediaanpercentage waarmee de vergoedingen verminderd zullen worden is -20%.

Slechts 20% van de werkgevers geeft effectief ook een thuiswerkvergoeding aan mensen die vroeger niet van thuis werkten. Deze vergoeding omvat bijvoorbeeld kosten voor pc, internet, verwarming en elektriciteit. Andere onkostenvergoedingen (bv. forfaitaire onkosten) blijven bij praktisch alle werkgevers ongewijzigd.

Een bevraging door Universiteit Antwerpen gaf vergelijkbare cijfers in verband met thuiswerken.