Privacyverklaring

Zo combineer je telewerk en kinderzorg

30 maart 2020
Tekst
Riet Ory

Het is 21.15 uur en de laptop klapt weer open. Eindelijk is er stilte en focus. Geen tijdsdruk, geroep of gezeur. Zorgers in de frontlinie of restaurantuitbaters hebben het ongetwijfeld zwaarder, maar het moet gezegd: telewerken en kinderzorg combineren is slopend. Naar aanleiding van een blog, stroomden de reacties van overspannen ouders bij Femma binnen. Ouders kennen de tips voor meer structuur, bewegen, schema´s, … en hebben geen gebrek aan goede wil. Maar je kan gewoonweg geen twee fulltimejobs in één dag steken en dat binnen de muren van je huis.

Hoe kunnen werkgevers medewerkers ondersteunen in hun combinatie? Novartis, Synergics, CM, Accenture, Femma en Athlon zoeken manieren om combinerende medewerkers te ondersteunen. Deze werkgevers nemen initiatieven binnen hun eigen cultuur, structuur en mogelijkheden. Wat ze delen is een visie op leiderschap die uitgaat van vertrouwen en loslaten.

Cultuur van mildheid

Ouders voelen zich schuldig. Loyaliteit aan het gezin en het werk zet hen onder druk. Ze willen als ouder en als werknemer niet tekortschieten. Voortdurend switchen tussen kindervragen en werkuitdagingen geeft stress.

Elke De Blay, communicatie manager bij Novartis: “In bijzondere tijden doet iedereen zijn best om te combineren en is het normaal dat dat niet perfect verloopt. Wij zetten in op een cultuur van begrip en flexibiliteit in alle lagen van de onderneming.” Bij Novartis spelen managers hierin een belangrijke rol. De Blay: “Managers tonen via Yammer of videovlogs dat zij in hetzelfde schuitje zitten. Gaan lopen met de kinderen, op ‘berenjacht gaan’ of een legotoren bouwen tijdens de werkuren kan. Je kan niet verwachten dat ouders de hele dag bereikbaar zijn voor calls. Daarom voerden we in de agenda’s meetingvrije zones in om het vergaderritme te verzoenen met dat van het gezin.”

Ook bij Accenture is het zetten van een cultuur van mildheid en de rol van de leidinggevende hierin cruciaal. Talent & Organization manager Anne Selis: “Julie Sweet, onze CEO, deelt regelmatig boodschappen waarin ze benadrukt dat gezondheid en familie het belangrijkste zijn. Dat plaatst alles in het juiste perspectief voor medewerkers die zich schuldig voelen als ze tijd nemen voor hun gezin.”

Er is ook meer solidariteit tussen medewerkers. Selis: “Het wordt aanvaard dat collega's vroeger beginnen met werken, ‘s middags meer tijd met het gezin doorbrengen en ’s avonds nog de laptop openklappen. Leidinggevenden spelen een belangrijke rol om de cultuur van solidariteit te handhaven.”

Het moment voor een 30-urenwerkweek

Ouders geven aan dat ze zich nu eenmaal niet in twee kunnen delen en dat een dag niet meer uren telt dan vóór de coronacrisis.

Femma experimenteerde in 2019 met de 30-urenwerkweek en besliste om dit werkritme in coronatijden tijdelijk terug in te voeren. Personeelsverantwoordelijke Bieke Verhoelst: “Ook al worden collega's goed omkaderd met informatie en tips en tricks, toch kan je niet verwachten dat combinerende ouders een normale arbeidstijd behalen. De 30-urenwerkweek tijdelijk herintroduceren leek ons een duidelijk signaal dat wij begrip hebben voor de combinatie-uitdagingen van medewerkers. Ons actieonderzoek 30-urenwerkweek heeft ons veel bijgebracht wat arbeidsorganisatie betreft. Daar plukken we nu de vruchten van.”

Tools voor fysiek en mentaal welzijn

Veel ouders getuigen over angst om deze combinatieperiode fysiek en mentaal niet vol te houden. Het gaat dan om lange momenten van stress voelen, te weinig slaap en dat in combinatie met sociaal isolement.

Novartis biedt concrete handvaten aan om fysiek en mentaal gezond te blijven. Elke De Blay: “We zetten 100% in op de energie van onze werknemers en het behouden van een sterke connectie op afstand. Wij hebben een meldpunt voor extra ondersteuning. We vergeten daarbij niet dat veel mensen geen kinderen hebben en alleenstaand of zorggever zijn. We breidden ons leeraanbod uit en stelden het open voor familieleden van medewerkers. Collega´s en hun gezin kunnen online sessies mindfulness volgen en wij hebben voor iedereen een persoonlijk performance-app die je coacht op energie.”

Ook Accenture heeft een ruim aanbod voor medewerkers. Anne Selis: “We hebben een online aanbod dat inzet op het versterken bij telewerken met kinderen. Naast de technische do´s en don´ts, werken we rond veerkracht. Dit aanbod vormden we om tot sessies voor onze klanten, waarin we onze ervaringen over telewerken delen.”

Het initiatief kan ook van collega´s komen. Hannah Cloetens, Lead Communicatie en Marketing bij Synergics: “Onze collega Elien en haar partner hebben sportieve initiatieven op poten gezet om zowel sportievelingen als niet-sportievelingen aan het bewegen te krijgen.”

Virtuele apero´s en team huddles

De belangrijkste motor voor de veerkracht van telewerkende ouders is sociaal contact onder collega's: een luisterend oor, een relativerende opmerking, een constructief overleg, … waardoor medewerkers het gevoel hebben dat hun ervaring gedeeld is en dat ze er niet alleen voor staan.

Hannah Cloetens: “Binnen onze bedrijfscultuur behoort telewerken tot het normale werkbeleid. Als IT-bedrijf zijn wij expert in op-afstand-werken. De grootste uitdaging in coronatijden is de betrokkenheid en de verbondenheid tussen collega's hoog houden.“ Synergics zette heel wat initiatieven op om het gevoel van nabijheid tussen collega's te creëren. Op de eerste verplichte telewerkdag riepen ze het team ‘Corona update’ in het leven: een online platform met nieuws over de laatste ontwikkelingen en maatregelen dat dient als centraal communicatieplatform voor het hele bedrijf tijdens deze crisis. Elke week is er een ‘Synergics huddle’ of koffieklets: een call waarop iedereen kan inbellen voor een informele babbel over werk en privé. Ook bij CM, Novartis en Femma zijn er virtuele koffiepauzes en apero's waar collega's elkaar informeel en virtueel ontmoeten.

Crisis schept kansen

Je kan combinatiestress oplossen met economische werkloosheid en opname van verlofstelsels. Deze hebben een grote impact op het inkomen van medewerkers en op de samenleving.

Bieke Verhoelst van Femma: “Elke onderneming overweegt in coronatijden economische werkloosheid. Wij overbruggen deze crisis zelf en laten de economische werkloosheid aan sectoren die er echt nood aan hebben. Dat betekent dat we sommige functies moeten herontwerpen. Collega´s worden waar nodig voor nieuwe uitdagingen ingezet. Sommigen ontdekken nieuwe talenten. Zo wordt een administratief medewerker plots projectmanager omdat events moeten verplaatst en anders georganiseerd worden en zij graag de handschoen opneemt. Of blijkt een coach voor vrijwilligers erg bedreven in het maken van online video´s. Collega´s komen creatief uit de hoek om hun opdracht op een andere manier vorm te geven.”

Hanne Lootens, HR business partner bij CM: “Deze dagen voel ik fierheid over CM. Ondanks de grootte van de organisatie stelden we ons zo wendbaar mogelijk op en stuurden op korte termijn bij om flexibeler werken mogelijk te maken en collega´s te ondersteunen. We werkten in dialoog met de (sociale) partners en iedereen legde veel creativiteit en moed aan de dag. In coronatijden leren we veel over de veerkracht van onze organisatie en trekken we lessen voor de toekomst over de kansen in telewerk en een nieuwe werkorganisatie.”

De coronatijden zijn nog niet voorbij

De combinatie-uitdaging zal de komende weken nog verschillende gedaantes aannemen. Daarom is het belangrijk om kort op de bal te spelen..

Hanne Lootens: “Onze hr-collega´s staan paraat voor omkadering van leidinggevenden en medewerkers. De komende dagen richten we een werkgroep op om initiatieven uit te werken om telewerkende ouders te ondersteunen met tips en tricks en met acties die onze medewerkers een hart onder de riem steken. Onze ‘Corona liveblog’ informeert collega´s, maar speelt ook hun op hun zorgen. Via dit centraal communicatiekanaal houden wij de vinger aan de pols.”

General manager van Athlon Erwin Ollivier: “Ik plan nu een wekelijkse call met medewerkers met jonge kinderen en met de alleenstaande werknemers om als werkgever uit eerste hand te horen wat hun specifieke uitdagingen zijn en hen een forum te bieden om ervaringen met elkaar te delen. Deze input dient dan om als directie na te denken hoe we hier kunnen helpen.”