Privacyverklaring

Meer thuiswerk volgens eerste enquête

24 maart 2020
Tekst
Jo Cobbaut

Uit een online bevraging van Universiteit Antwerpen kan men voorzichtig concluderen dat er effectief meer van thuis wordt gewerkt sedert de coronacrisis. Tien procent van de werknemers zegt niet te mogen thuiswerken van de baas terwijl ze dat wel zouden kunnen.

257.000 respondenten gaven aan dat ze thuis werkten. 104.000 van die mensen zegden dat ze de week ervoor geen enkele keer thuis hebben gewerkt. Die grote toename geeft volgens de UA-onderzoekers duidelijk aan dat er alvast een effect is op het gebied van telewerk en dat de oproep van de overheid wordt opgevolgd.

Ongeveer tien procent van de respondenten gaf aan dat ze wel konden thuiswerken, maar dat de leidinggevende daar geen toestemming voor gaf.

In de pers klonk epidemioloog Pierre Van Damme tevreden, want het grote aantal respondenten bewijst in ieder geval dat veel mensen de coronacrisis serieus nemen. Maar Van Damme beseft dat dit niet de respons is van de gemiddelde Belg of Vlaming, maar van een subgroep die hieraan kon en wilde meedoen. "Zo deden er duidelijk meer vrouwen dan mannen mee, en meer Vlamingen dan Walen. Maar ook dan kunnen we nu al enkele belangrijke signalen halen uit deze bevraging."

De vragenlijst kan dinsdag opnieuw worden ingevuld van 12 tot 20 uur via www.corona-studie.be.

Bron: hln.be