Privacyverklaring

Thuiswerk blijft stijgen

26 maart 2020
Tekst
Jo Cobbaut

Vorige week hield Universiteit Antwerpen een enquête naar onder meer thuiswerk. Op 17 maart gaf 67% aan thuis te werken. Een week later, op 24 maart, bedroeg het aandeel telewerk 75%.

Een op de vijf respondenten werkt nog wel op locatie, maar geeft aan dat er goede maatregelen ingevoerd werden. Van zij die op locatie werken, zegt 82% dat het niet anders kan. 12% stelt niet thuis te mogen werken van de leidinggevende.

De resultaten komen uit de tweede golf van de grote coronastudie van de Universiteit Antwerpen met medewerking van de KU Leuven en de Universiteit Hasselt. Dinsdag 24 maart kon iedereen tussen 10 en 22 uur de online bevraging invullen. 346.000 deelnemers vulden de enquête volledig in. De week voordien, op 17 maart, namen liefst meer dan 560.000 mensen deel.

Op 24 maart informeerde de bevraging ook naar het mentaal welbevinden.

  • 32% zegt zich slechter te kunnen concentreren.
  • 30% slaapt slechter dan gewoonlijk.
  • 42% voelt zich meer onder druk gezet dan gewoonlijk.
  • 42% van de respondenten voelt zich wat neerslachtiger dan gewoonlijk.

Op 17 maart ving 75% de kinderen thuis op, de week van 24 maart deed 81% dat. Vorige week deed 3% van de ouders een beroep op de grootouders voor de kinderopvang. Deze week is dat nog maar 1%.

Koen Pepermans, directeur van de faculteit Sociale Wetenschappen van de UA, leert uit de antwoorden ook dat 93% na 17 maart (het verscherpen van de eerste reeks richtlijnen) geen hand of zoen meer gaf aan niet-huisgenoten. 21.000 respondenten doen dat dus nog wel: hoe jonger de respondent, hoe vaker het nog gebeurt.

Ter ontspanning gaat 80% wel eens wandelen, 34% fietst af en toe en 55% babbelt in open lucht, op veilige afstand van de gesprekspartner(s).

Ook op dinsdag 31 maart rekenen de wetenschappers weer op ieders deelname. De vragenlijst kan opnieuw worden ingevuld van 12 tot 20 uur via www.corona-studie.be.