Privacyverklaring

KU Leuven doceert volledig digitaal

23 maart 2020
Tekst
Jo Cobbaut

Door de coronacrisis verloopt alle onderwijs aan de KU Leuven sinds 16 maart volledig digitaal. De universiteit sloot fysiek de deuren, maar het onderwijs gaat onverkort door. Meer dan 60.000 studenten en meerdere duizenden stafleden van de KU Leuven gebruiken dagelijks de digitale alternatieven. 

De ‘helemaal digitaal’-beweging heeft geleid tot een exponentiële stijging in het gebruik van digitale alternatieven aan de universiteit. Zo is het aantal zelfgemaakte video-opnames de voorbije week maar liefst vertienvoudigd: docenten laden dagelijks zo’n duizend nieuwe lesopnames op in de elektronische leeromgeving Toledo. Er worden ook dagelijks 400.000 boodschappen en aanpassingen (extra oefeningen, nieuwe video…) op Toledo geregistreerd, pieken die de universiteit normaal uitsluitend rond het begin van het academiejaar noteert. 

Skype x 12

Voor lessen met grotere groepen, werkzittingen en vergaderingen wordt massaal gebruikgemaakt van Skype voor Bedrijven. Het gebruik is gestegen met factor 12, wat concreet een dagelijks aantal van gemiddeld 3.300 sessies betekent.

Ook de instant messaging-functie van Skype voor Bedrijven wordt veel intensiever gebruikt, meer dan de gewone telefoonfunctie. In een één-op-één contact haalt chatten het dus ruim van bellen.

De universiteit heeft vanuit het KU Leuven Learning Lab ook een ruim opleidings- en trainingsaanbod rond het verantwoord inzetten van al deze tools, en een coachingnetwerk met eerstelijnsondersteuners in de vijftien faculteiten van de universiteit, verspreid over elf locaties in Vlaanderen. Dit expertisenetwerk rond didactische innovatie en educatieve technologie was al in werking voor de coronacrisis en zorgt nu voor een krachtig fundament voor het online onderwijs. 

KU Leuven #GoingDigital

De KU Leuven zet al geruime tijd in op het gebruik van educatieve technologie als hefboom voor activerend en toekomstgericht onderwijs. De universiteit keurde hiervoor in 2018 een strategisch actieplan goed, Going Digital. Ze heeft een uitgebreid arsenaal aan digitale hulpmiddelen voor online leren uitgebouwd voor alle studenten en docenten, en dat in een elektronische leeromgeving. Dit gaat van oefen- en toetsmodules over kennisclips en video-opnames tot wiki’s en digitale portfolio’s. Al deze hulpmiddelen worden aangeboden in de elektronische leeromgeving Toledo.

Ook afstandsonderwijs staat hoog op de agenda, gaande van de opname van lessen in de auditoria, die al of niet live gestreamd worden, over lesopnames via het videoplatform Kaltura Capture die docenten nadien via Toledo aanbieden, tot Skype voor Bedrijven  voor afstandsonderwijs.

Ook coaching

“De laatste weken zijn alle zeilen bijgezet en draait het netwerk op volle toeren, met de inzet van alle actoren in onze diensten, faculteiten en opleidingen: professoren, monitoren en studietrajectbegeleiders, studenten, enzovoort”, zegt vicerector Piet Desmet, bevoegd voor educatieve technologie. “Het is hartverwarmend dat ondersteuning, begeleiding en coaching rond digitaal leren niet langer enkel het verhaal is van wie dat als job heeft. Vandaag helpt iedereen iedereen. Het netwerk was nog nooit zo sterk. Een deugddoende vaststelling in deze moeilijke weken.”

Rector Luc Sels is onder de indruk van de snelheid waarmee zijn docenten, medewerkers en studenten de ‘helemaal digitaal’-beweging hebben gemaakt. “Op amper een week tijd is de universiteit helemaal getransformeerd, zonder enige onderbreking van haar activiteiten. De keuze die we enkele jaren geleden gemaakt hebben voor een verregaande digitalisering werpt vandaag haar vruchten af. In een situatie die we ons toen niet konden voorstellen.”