Privacyverklaring

Leiding geven aan een team dat er niet is

19 maart 2020
Tekst
David Ducheyne

De coronacrisis geeft een boost aan digitale versies van werken, leren en communiceren. Dat is voor veel mensen een uitdaging. Waar vandaag telewerk wortel geschoten heeft, bleef het beperkt tot één of twee dagen per week. Nu gaat het over fulltime telewerk gedurende minstens een maand. En dat is niet zo evident.

Een deel van de inhoud van de job komt namelijk uit de toevallige interacties op het werk. Daarbij komt dat mensen die nog nooit thuis werkten, niet de vaardigheden hebben om dat goed te doen. Een belangrijk probleem van thuiswerk is ook het gevoel van isolement. En ten slotte vraagt thuiswerk specifieke vaardigheden van de leidinggevende.

Context scheppen

Vandaag werken zeer veel teams al 'remote'. Zij slagen erin om samen te werken, projecten te voeren, ideeën uit te wisselen... Alleen, dat lukt maar als iedereen zijn rol speelt. Een leidinggevende moet dan een context creëren die de samenwerking binnen het team bevordert.

Daarbij helpen vijf werkwoorden: luisteren, afwegen, zorgen, connecteren en verwachten.

Luisteren: Luister naar de mensen, wees beschikbaar, neem actief contact op. Gebruik check-ins vooral om te tonen dat je beschikbaar bent. Meer dan in de normale werkcontext moet je tijd reserveren om contact te houden. Gebruik technologie niet om te controleren, maar om te ondersteunen.

Afwegen: Maak afwegingen over hoe het werk te organiseren valt. Houd rekening met individuele behoeften, zolang het fair blijft.

Zorgen: Aanvaard dat mensen het moeilijk hebben, dat ze ook lijden onder de onzekerheid en de stress. Wees mild.

Connecteren: Organiseer een kadans van ontmoeting. Wat zou je tegenhouden om elke dag te starten met een korte meeting op zoom of microsoft teams? Laat mensen niet alleen zitten in hun hoek.

Verwachten: Het slechtste wat een leidinggevende in deze omstandigheden zou kunnen doen, is niets verwachten. Sommige mensen glijden af in passiviteit als ze alleen werken en als hen niets gevraagd wordt. Blijf plannen maken, maak afspraken, bepaal deadlines.

Het codewoord hier is vertrouwen. Mensen moeten vertrouwen blijven hebben in de toekomst, in de organisatie. Van leidinggevenden wordt vandaag gevraagd om beter te zijn dan ooit. Mensen kijken naar hen, wat ze zeggen en hoe ze het zeggen. Hun voorbeeldgedrag zal bepalend zijn voor de werking van het team. Maar zelf hebben ze ook twijfels, weten ze niet alles, moeten ze ook zoeken. Iemand moet dan ook zorgen voor de leidinggevenden. De vijf werkwoorden kunnen sturend zijn in goede en ook in deze slechtere tijden.