Privacyverklaring

Loon op sociale media bemoeilijkt rekruteren

23 mei 2024
Tekst
Gert Verlinden
Beeld
Anouk Van de Velde en Jurgen Mertens by James Arthur

Leidt de krapte op de arbeidsmarkt tot hogere lonen en een verhoogd rekruteringsbudget? Dat is één van de onderwerpen waarover zes rekruteringsmanagers discussieerden tijdens het rondetafelgesprek over rekruteren anno 2024.

Anouk Van de Velde (Lincoln) erkent dat het spel van vraag en aanbod speelt, afhankelijk van de mate van schaarste van het gezochte profiel. “We steken in verhouding meer tijd in de laatste fase van het aanwervingsproces. Bemiddelen tussen de wederzijdse salarispakket- en functieverwachtingen is geëvolueerd tot een arbeidsintensief proces. Er komt extra onderhandelingstijd bij kijken. Op een creatieve wijze trachten we de kloof tussen de partijen te dichten. Dat vraagt soms wat kneedwerk en zelfs wat begeleiding van profielen die hoge verhoopte uitkomsten hebben.”

Jurgen Mertens (Carglass): “Een kandidaat die voor een organisatie louter uit financiële overwegingen kiest, blijft doorgaans niet lang verbonden aan de werkgever. We kijken daarom aandachtig naar de intrinsieke motivatie en laten het monetaire aspect minder zwaar doorwegen.”

Lutz Nothbaum (Baker McKenzie) wijst op de rol van sociale media in salarisonderhandelingen. “Sociale media leveren connecties op en dragen bij tot de transparantie over loonpakketten. Nochtans betreft het vaak complexe en moeilijk vergelijkbare materie, denk maar aan de samenstelling van cafetariaplannen. Loontransparantie zal ontegensprekelijk het rekruteringsproces beïnvloeden.”

Katleen Saenen (Keolis): “We werken voor de profielen van de buschauffeurs met vaste loonbarema’s. Bij de bedienden baseren we ons op een functieclassificatiesysteem. Zo hanteert het hr-team duidelijke regels op vlak van verloning bij aanwerving en interne mobiliteit.”

Dit artikel is een gedeelte van een uitgebreid panelgesprek. Het volledige artikel lees je in HRmagazine van mei. Interesse in een membership? Contacteer gerust Murielle Cosyns via Murielle.Cosyns@nieuwemediagroep.be