Privacyverklaring

Inclusie: een piste om het tekort aan talenten aan te pakken

14 maart 2024
Tekst
Christophe Lo Giudice
Beeld
Htag by Références

Een grotere inclusie van etnisch-culturele minderheden helpt het huidige tekort aan talent verminderen en de groei van bedrijven stimuleren. Dat zegt McKinsey in een nieuw rapport. Het volgen van deze koers versterkt de emancipatie van deze groepen en levert voordelen op voor de Belgische economie.

In hun laatste rapport, ‘Etnisch-culturele minderheden in Europa: Een potentiële triple win’, onderzoekt McKinsey grondig de etnisch-culturele inclusie in Europa. Het rapport toont aan dat etnisch-culturele minderheden als werknemers een groep vormen die door bedrijven grotendeels onbenut blijft. Toch vormen zij een belangrijke en diverse groep binnen de Belgische en Europese bevolking: ze vertegenwoordigen tussen de vijf en achttien procent van de bevolking in de continentale landen (met een gemiddelde van ongeveer tien procent).

Onderwijs en overkwalificatie

Het aantal vacatures in Europa groeit aan. Tegelijk stipt 52 procent van de Belgische bedrijven aan dat de beschikbaarheid van talent om deze vacatures in te vullen zal verslechteren tegen 2027. Volgens het rapport zullen inspanningen om professionals uit etnisch-culturele minderheden aan te werven:

  • jaarlijks tot 120 euro miljard extra bijdragen aan het bruto binnenlands product van de 27 Europese lidstaten,
  • bedrijven helpen ongeveer een kwart van de vacatures in Europa makkelijker in te vullen,
  • 1,6 miljoen extra mensen op het continent tewerkstellen.

In België heeft 32 procent van de etnisch-culturele minderheden hoger onderwijs gevolgd, tegenover 27 procent van de niet-minderheden. 43 procent heeft een lager of gelijkwaardig secundair onderwijsniveau, tegenover 39 procent van de niet-minderheden. Toch is de werkloosheid onder etnisch-culturele minderheden in ons land meer dan drie keer zo hoog als die onder niet-minderheden. Ze lopen bijna twee keer zoveel kans om overgekwalificeerd te zijn voor hun functie.

Meer kans op ontslag

De Europese trends zijn vergelijkbaar. Ondanks vergelijkbare percentages hoger onderwijs als de werknemers die geen deel uitmaken van een minderheid, hebben werknemers die tot een etnisch-culturele minderheid behoren in Europa:

  • tot 2,5 keer meer kans om overgekwalificeerd te zijn voor hun baan,
  • drie keer meer kans om laaggeschoolde banen te hebben,
  • twee keer meer kans om aan te geven dat ze van plan zijn om binnen het jaar ontslag te nemen.

Het is niet alleen een kwestie van economische winst. Het rapport benadrukt ook de rol van inclusie bij het bevorderen van de emancipatie van etnisch-culturele minderheden. Volgens het rapport worden zij vaak geassocieerd met de laagste lonen. In België vertegenwoordigen ze maar acht procent van de groep bestbetaalde beroepen, maar ongeveer twintig procent van de slechtstbetaalde beroepen. Volgens het rapport is bedrijfsinnovatie een hefboom om de emancipatiekloof te dichten.

Inclusie onderdeel van talentmanagement

Het rapport van McKinsey dient als een krachtig pleidooi voor een nieuwe benadering van talentmanagement. Door etnisch-culturele diversiteit te omarmen, ontstaat een drievoudige kans:

· Bedrijven stimuleren hun eigen groei en die van de Europese economie.

· Ze dragen bij aan een rechtvaardige en welvarende samenleving voor een grotere groep personen.

· De emancipatie van etnisch-culturele minderheden vergroot.

Bron: Htag by Références, de Franstalige partner van HRmagazine

Link naar het rapport:

https://www.mckinsey.com/featured-insights/europe/ethnocultural-minorities-in-europe-a-potential-triple-win