Privacyverklaring

Suikerfeest deel van diversiteits- en inclusiebeleid bij Telenet

12 april 2024
Tekst
Gert Verlinden
Beeld
Annelies Van De Slijke, Telenet

De moslimgemeenschap vierde afgelopen woensdag Eid-al-Fitr, het Suikerfeest, dat het einde van de ramadan markeert. Bedrijven vormen steeds meer een afspiegeling van de diverse samenleving. Hoe gaat een inclusieve onderneming als Telenet om met deze gebeurtenis? Annelies Van de Slijke: “Diversiteit en inclusie leiden tot andere inzichten, betere besluitvorming en innovatievere oplossingen.”

De bedrijfsinterne viering van het Suikerfeest vindt in de praktijk bij Telenet pas volgende dinsdag plaats, enkele dagen na het officiële Eid-al-Fitr, en na de paasvakantie. Dat geeft meer collega’s de kans om de ceremonie bij te wonen. Het is de interne community van moslimcollega’s die de organisatie van de viering trekt. Die groep ging met Telenet in dialoog. Het doel? Aandacht, bewustzijn en ruimte creëren voor een belangrijk moment in hun gemeenschap.

Vorig jaar vond de eerste maal een ceremonie plaats. “Authenticiteit is essentieel. De organisatoren willen de gasten hetzelfde gevoel geven zoals zij het feest thuis beleven en zodat het juist overkomt”, aldus Annelies Van de Slijke. Zij en haar team zijn verantwoordelijk voor cultuur, engagement, diversiteit en inclusie bij Telenet.

De sfeervolle viering zorgt voor erkenning. Er ontstaat nieuwsgierigheid en het wederzijdse respect groeit. Het feest vindt plaats in de lunchruimte op het einde van de namiddag. Vorig jaar kwamen zo’n 200 collega’s langs. Ongeveer vijf procent van de werknemers van Telenet verbindt zich met de islam als geloofsovertuiging.

Diversiteitsassen

De viering naar aanleiding van het Suikerfeest kadert in het diversiteits- en inclusiebeleid van Telenet. Het bedrijf onderscheidt op basis van een personeelsbevraging een vijftal diversiteitsassen waarop ze acties definiëren. Dat zijn gender, religie en etnische achtergrond, LGBTQ+, intergenerationaliteit en mensen met een beperking op fysiek vlak of inzake neurodiversiteit.

“De basisgedachte van inclusie is dat ruimte is voor verschillen. We focussen dus niet op één eigenschap”, vertelt Annelies Van de Slijke. Haar advies: “Geef de mensen in de gemeenschappen de mogelijkheden om de noden te bepalen en tot verbindende oplossingen te komen. Dat is een oefening in voortdurend balanceren. Je dient iets nieuws toe te voegen, zonder dat mensen vrezen dat er iets anders zal wegvallen. Ja, wij blijven paaseitjes uitdelen. Aan iedereen”, glimlacht ze.

Suikerfeest in hr-processen

Het inclusiebeleid integreert Telenet in haar rekruteringscommunicatie. Zelfs al levert dat het risico op discussie op. “We willen een representatieve afspiegeling zijn van de samenleving.” De arbeidswetgeving voorziet geen wettelijke feestdag voor het Suikerfeest. Medewerkers die een vakantiedag willen opnemen voor het Suikerfeest, dienen een ander verloftype aan te vragen. “Dat gebeurt in gezond overleg met de leidinggevende en het team”, aldus Annelies Van de Slijke.

Eerst inclusie, dan diversiteit

Ze wijst op het belang van een inclusieve omgeving waarin de diverse profielen terecht komen. “Het is vereist om eerst op inclusie in te zetten. Als dat bewustzijn er is, zal diversiteit pas tot andere inzichten, betere besluitvorming en innovatievere oplossingen leiden.” Ze erkent dat dit uitdagingen met zich meebrengt. “Diverse meningen binnen brengen maakt het aanvankelijk niet makkelijker. Maar het is de moeite om de uitdagingen te overwinnen en zo tot mooiere resultaten te komen. Werken aan inclusie blijft een voortdurende dialoog.”

Suikerfeest bij Telenet