Privacyverklaring

Technologie versnelt aandacht voor diversiteit en cultuurbewustzijn

11 maart 2024
Tekst
Gert Verlinden
Beeld
Kelly Peeters en Danny Merckx by Wouter Van Vaerenbergh

Technologie zet een motor op de aandacht voor cultuurbewustzijn. Die versnelling stellen de hr directeuren aan de ronde tafel over hr fusion vast via onder meer de themagroepen met werknemers in hun organisatie. “We omarmen de evoluties die we nationaal en internationaal zien ontstaan.”

Onze maatschappij wordt steeds diverser, de werkvloer ook. Net als bij klanten, leveranciers en andere stakeholders. Zorg dus voor cultuurbewustzijn bij medewerkers. Maarten Jacobs van Atos: “De aandacht voor cultuur neemt toe. Dat is een noodzaak om nieuwe medewerkers überhaupt op het spoor te komen. Je moet durven breder te gaan in je rekruteringsproces. Luisteren naar mensen met een andere visie, een andere achtergrond.” Dat culturen dikwijls verankerd zitten in het gedrag van werknemers, merkt hij op bij de bedrijfsacquisities die zijn werkgever realiseerde. “Je ziet dat medewerkers zich een label toe-eigenen van het overgenomen bedrijf. Het gevoel van verbondenheid met de oude entiteit blijft sterk. Onze klassieke DEI-processen zijn geïnstalleerd, nu is het belangrijk om de smeltkroes van subculturen die we meedragen na meerdere acquisities goed te beheren en te distilleren tot een nieuw DNA.”

LGBTQ

De beweging naar een toegenomen cultuurbewustzijn is onomkeerbaar in een veranderende wereld. “De verschillen stappen als vanzelfsprekend je organisatie in en je absorbeert ze”, vertelt Danny Merckx. “Dat is logisch, net zoals bijvoorbeeld de introductie van de elektrificatie van het bedrijfswagenpark.”. Hij zoomt uit en merkt meerdere evoluties op: “Technologie heeft een enorme versneller op diversiteit geplaatst. Covid gaf online meetings een permanente plaats, Engels wordt de gemeenschappelijke voertaal, technologische tools zoals Teams en Zoom doen grenzen verdampen. En bovendien staan we voor de uitdaging om wereldwijd de nodige arbeidskrachten te vinden. De markt is superdivers.”

Het hr-departement bij KPMG neemt de verantwoordelijkheid op om met interne themagroepen aan de slag te gaan. “We beheerden aanvankelijk enerzijds een internationale gemeenschap en anderzijds een groep van jonge professionals. We voegden ook groepen toe die draaien rond thema’s zoals gender, LGBTQ en ouderschap. Waarom? Sommigen voelden zich nog onvoldoende thuis. Dat gevoel pakken we nu aan. We omarmen de evoluties die we op nationaal vlak zien gebeuren. KPMG is een netwerkorganisatie. Onze aandacht voor DEI is niet opgelegd noch centraal aangestuurd, maar is authentiek gegroeid.”

ESG doelstellingen stimuleren cultuurbewustzijn

De werking van themagroepen is een fenomeen dat Kelly Peeters van HP herkent. “Wij noemen het impactnetwerken, bijvoorbeeld met jonge medewerkers. We tellen bij onze medewerkers in de Benelux zestig verschillende geboortelanden. In een themagroep komen ze virtueel of fysiek samen. Ze discussiëren over een specifiek land, cultuur of gebruik, en lanceren nieuwe initiatieven. De rol van hr? Ik zetel in het bestuur van de themagroepen, maar het zijn de medewerkers zelf die het concept uitdragen en beslissingen nemen.”

Bij HP stromen de acties dus opwaarts door vanuit de werkvloer. Ligt het initiatief dan niet bovenaan in de hiërarchie bij het leiderschap? Jan Luyten van Lineas: “We kijken vanuit de top uiteraard naar strategische doelstellingen in het domein van ESG (environment, social, governance). Investeerders en stakeholders onderstrepen het belang van die objectieven. We stellen bijvoorbeeld parameters en kernprestatie-indicatoren op rond de sociale component, naast diegene op het vlak van deugdelijk bestuur en ecologische voetafdruk. Dat is nodig want we capteren bottom-up de feedback dat er nog te weinig inclusief gedrag is.”

Danny Merckx beaamt die druk vanuit het zakelijke veld. “Klanten willen terecht het bestaan van een aantal beleidsdocumenten checken, een bewijs dat we als organisatie werken aan DEI-doelstellingen. Dat maakt deel uit van de weging tussen ons en een concurrent.

ID:

Kelly Peeters, Head of People Organization HP BeNeLux

Maarten Jacobs, HR Director bij Atos

Danny Merckx, Chief Human Resources Officer bij KPMG

Jan Luyten, Chief Human Resources Officer bij Lineas

Het volledige artikel over dit rondetafelgesprek over diversiteit en inclusie lees je in HRmagazine in maart. Daar kom je te weten hoe deze hr-directeuren streven naar een representatieve weerspiegeling van de maatschappij bij hun werknemers. Interesse in het volledige artikel? Neem dan contact op met Murielle Cosyns.