Privacyverklaring

Vrouwen bekleden wereldwijd een op de drie topfuncties

6 maart 2024
Tekst
Gert Verlinden
Beeld
Leslie Van den Branden - Grant Thornton Belgium

Uit het 20e Women in Business-rapport van Grant Thornton Belgium blijkt dat wereldwijd vrouwen een op de drie topfuncties innemen. Dat is een bescheiden stijging ten opzichte van vorig jaar. Aan dit tempo zullen we pas in 2053 de pariteitsgrens bereiken. Leslie Van den Branden: “Diversiteit resulteert in betere resultaten en creëert nieuwe groeikansen.”

In de Europese Unie klokken bedrijven dit jaar af op 35 procent vrouwen in topfuncties. Dat is een lichte stijging na enkele jaren van stagnerende cijfers. Nog in de EU telt 91 procent van alle middelgrote bedrijven minstens één vrouw in het senior management. De vrouwelijke aanwezigheid is het sterkst in managementfuncties zoals hr-director (46 procent), chief financial officer (36 procent) of chief marketing officer (28 procent). Wereldwijd heeft 19 procent van de bevraagde bedrijven een vrouwelijke ceo.

Drie factoren correleren positief met vrouwelijk leiderschap:

1. Flexibele werkregelingen

Het covideffect lijkt uitgewerkt. Hybride en flexibel werk verliezen terrein ten voordele van werken op kantoor. Dat belemmert volgens het onderzoek de carrièreontwikkeling van vrouwen en maakt die bedrijven minder aantrekkelijk voor vrouwelijke kandidaten. Bedrijven onder leiding van een vrouwelijke ceo zijn vaker geneigd een hybride werkmodel te adopteren. Leslie Van den Branden van Grant Thornton Belgium: “In een open en steunende cultuur die flexibiliteit biedt, krijgen alle werknemers kansen. Zo bouwen ze op eigen tempo aan het loopbaanpad dat hen gelukkig maakt.”

2. Een apart diversiteits- en inclusiebeleid

Bedrijven met een apart diversiteits- en inclusiebeleid, maar zonder ESG-strategie (environmental, social & governance), hebben het hoogste gemiddelde percentage senior managementfuncties die vrouwen invullen (38 procent), kort gevolgd door bedrijven die zowel een ESG- als een diversiteitsstrategie hanteren. Die lagere score impliceert dat een ESG-strategie alleen niet voldoende is. Als een diversiteitsboodschap deel uitmaakt van een ESG-strategie, dan verwatert mogelijk het belang van die boodschap. Het is van groot belang om de impact van dat beleid te meten.

3. Opvolging van dit beleid door de juiste combinatie van personen

Wanneer een ceo (m/v/x) hiervoor samenwerkt met een vrouwelijke senior manager, dan zie je dat vrouwen 38 procent van de hogere functies bekleden. De beste combinatie? Dat is een chief information officer die de leiding neemt over het diversiteits- en inclusiebeleid, met een vrouwelijk senior manager als rechterhand. Dan stijgt het percentage vrouwen in senior management naar 39 procent. Zien we hier de kracht van de data?

Methodologie

De gegevens voor het Women in Business-rapport zijn afkomstig uit Grant Thorntons International Business Report (IBR) - een onderzoek onder zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde middelgrote bedrijven. Dit IBR, opgestart in 1992, geeft nu inzicht in de opvattingen en verwachtingen van ongeveer 10.000 bedrijven in 28 landen. De gegevens voor dit persbericht zijn afkomstig uit interviews die van oktober tot november 2023 zijn gehouden met ceo’s, managing directors, voorzitters of andere senior executives uit alle sectoren.