Privacyverklaring

Intuïtief beslissen ondermijnt geloofwaardigheid leerexpert

1 januari 2021
Tekst
Sofie Willox

De fundering van het L&D-veld is wankel. Leerprofessionals baseren te vaak beslissingen op basis van buikgevoel en hypes. Maar de kostprijs is hoog: beoogde resultaten worden amper gehaald en de geloofwaardigheid van hr wordt in vraag gesteld.

“L&D is gevoelig voor hypes, dat is een grote valkuil”, zegt Mirjam Neelen, co-auteur van het boek ‘Evidence Informed Learning Design’. Ze is hoofd ‘Global Learning Design & Learning Sciences’ bij Novartis en werkte eerder voor onder meer Google en Accenture. “We gaan vaak aan de slag met aannames die op het eerste zicht aantrekkelijk lijken. Maar intuïtie is een slechte raadgever. Integere professionals laten zich leiden door evidence informed uitspraken.”

Evidence Based of Evidence Informed?
De term ‘evidence based’ wint aan populariteit. Nochtans is het bijna onmogelijk om binnen hr op deze manier aan de slag te gaan. ‘Evidence Based’ betekent dat tijdens studies variabelen beheersbaar zijn. Denk aan klinisch onderzoek waar eigenschappen van een testgroep (leeftijd, lengte, geslacht,…) onder controle gehouden worden om de impact van variabelen in kaart te brengen. Leerprocessen daarentegen zijn complex te onderzoeken. In een testomgeving kunnen factoren nooit 100 procent onder controle gehouden worden. Denk aan vermoeidheid, faalangst en fysieke omgevingsfactoren die het resultaat beïnvloeden. Evidence informed handelen betekent dat je je beslissingen baseert op wetenschappelijk bewijs, maar waarbij je ook erkent dat de variabelen onstabiel kunnen zijn. Je bent voorzichtig in het claimen dat iets 100 procent zal werken in jouw specifieke context.

Evalueer uitspraken in vier stappen
Hr-medewerkers zonder wetenschappelijke achtergrond kunnen ook zelf aan de slag. Daniel Willingham beschrijft in vier stappen hoe we pseudoclaims kunnen onderscheiden van échte onderbouwde uitspraken:

Stap 1: Strip it & flip it
- Strip it: Neem een kritische blik ten aanzien van de tekst. Is de taal vaag, emotioneel of gehypet? Dat is meestal geen goed teken.
- Flip it: probeer de claim om te keren. Is het totaal omgekeerde ook valabel? ‘

Stap 2: Trace it
Check de achtergrond van de auteur en ga niet enkel af op een zelf toegeeïgende expertise.

Stap 3: Analyse it
Analyseer uitspraken rond data. Ronde getallen zoals ’50 procent kans’ klinken marketingewijs sterk, maar zijn statistisch onwaarschijnlijk. Meer nog, waartoe verhoudt die 50 procent zich meer specifiek? Ga op zoek naar meer info.

Stap 4: Should I use it?
Bedenk kritisch wat de meerwaarde is van het implementeren van de claim of aanpak. Is er vandaag écht een urgente nood?

Meer duiding is te vinden in het boek ‘Evidence Informed Learning Design, creating training to improve performance’ (Paul Kirschner en Mirjam Neelen, 2020) en hun blog https://3starlearningexperiences.wordpress.com/