Privacyverklaring

Legal Studio: “Onze Academy is een mini-MBA”

1 maart 2023
Tekst
Lieven Desmet
Beeld
Legal Studio

Legal Studio is een sexy, winstgevende start-up die altijd verder groeit met een uniek en innovatief technologisch platform. En toch is de zoektocht naar nieuwe profielen een heikel punt. “De klassieke aanwervingskanalen werken niet meer”, zegt oprichter Filip Corveleyn. Een eigen opgezette Academy gelukkig wel.

Legal Studio is misschien niet het bekendste technologiebedrijf in onze contreien, maar toch zijn ze actief in zowat honderd landen en tellen ze vele multinationals als klant. Filip Corveleyn, die de start-up samen met Anthony Verhaegen in 2017 oprichtte, is bescheiden. Eerst doen, daarna praten, klinkt het. De advocaten ruilden de toga voor het ondernemerspak. Met KLEA (wat staat voor Knowledgeable Legal Entity Automation) ontwikkelden ze een uniek platform dat als een onestopshop juridische processen optimaliseert. “Elk bedrijf heeft de klassieke basis,” legt Filip Corveleyn uit. “Dat wordt vaak als compliance geformuleerd, maar het zijn jaarlijks terugkerende verplichtingen. Denk aan de jaarrekening, het aanstellen van bestuurders en het geven van mandaten. Dat zijn zaken die telkens officieel moeten neergelegd worden, een gigantische papierberg.”

Voor een eenmanszaak of klein bedrijf valt dat nog wel te overzien. Anders wordt het wanneer je spreekt over multinationals, met activiteiten in verschillende landen en talrijke vennootschappen. “Dat is onze doelgroep: bedrijven die wereldwijd actief zijn en de behoefte voelen om juridische processen te optimaliseren en te automatiseren.”

Als advocaat werd Corveleyn geconfronteerd met dergelijke terugkerende verplichtingen. Zo ontstond KLEA, een cloudbased platform dat het beheer van rechtspersonen wereldwijd stroomlijnt, efficiënter maakt en grotendeels automatiseert.

Verhitte arbeidsmarkt

Legal Studio is uniek in dat segment, meent Filip Corveleyn. Het jonge bedrijf kent dan ook een snelle groei en was van dag één winstgevend. Het is wereldwijd actief en dat met amper een dertigtal mensen. “Internationale profielen, van Azerbeidzjan tot Costa Rica. Dat leidt tot een unieke culturele mix. De werkdruk is wel hoog, te hoog. Ik ben trots op mijn mensen, die gedreven zijn en niet bang zijn voor die zogeheten extra mile. Tegelijk ben ik gefrustreerd en een beetje beschaamd. Want ik moet erover waken dat het allemaal blijft lukken.”

De zoektocht naar extra medewerkers is bezig, maar loopt niet van een leien dakje. De war for talent woedt volop en dat ondervindt Filip Corveleyn aan den lijve. “We krijgen vandaag nog maar een fractie reacties op onze vacatures vergeleken met vier jaar geleden. De pool wordt almaar kleiner. Iedereen weet dat de vergrijzingsgolf tot een verhitte arbeidsmarkt leidt, maar ik denk dat nog te veel mensen de magnitude ervan onderschatten.”

Bovendien ligt de lat bij Legal Studio erg hoog, omwille van de toch wel gespecialiseerde niche. “We zoeken profielen die idealiter een combinatie zijn van juridisch geschoold, kennis hebben van proces- of projectmanagement, minstens drietalig zijn en ook nog eens affiniteit hebben met technologie. Bovendien is dit bedrijf in volle ontwikkeling wat betekent dat er morgen plots nieuwe opties ontstaan, wat de noodzaak tot enige flexibiliteit onderstreept.”

Dergelijke profielen liggen niet voor het grijpen en mensen wegkapen bij andere bedrijven is voor Filip Corveleyn een no-go. “Dan ben je bezig met een race to the bottom waarbij geld de drijfveer is, iet echt een goede basis voor een langetermijnrelatie.”

Academy als rekruteringstool

Sinds enige tijd heeft Legal Studio een eigen Academy. “We hebben een intern trainingsprogramma opgezet, om de kloof tussen het onderwijs en de eigen noden in te vullen. Het is een soort mini-MBA, waarbij iedereen die hier begint een training krijgt van vijf tot zes weken. Na de selectie komen die mensen op onze payroll, maar ze worden eerst ondergedompeld in ons programma. Dat bestaat uit informatie delen, testen, oefenen, opdrachten uitwerken en presentaties geven. En dat allemaal in verschillende fases.”

Op het einde leggen ze ook een formeel examen, dat als tussenevaluatie dient. “Zo maken we dat de juiste profielen op de juiste plek binnen het bedrijf komen te zitten”, zegt Filip Corveleyn. Momenteel zitten liefst dertien mensen in de Academy. “Het heeft ons aanwervingsverhaal duidelijk versneld. We probeerden vroeger te werken met hr-recruiters, maar die klassieke kanalen werken niet meer. Onze Academy werkt wel, al blijven we bescheiden. Het blijft een werk van lange adem.”

De feedback van de eigen werknemers en de cursisten is positief. Zo kan de Academy straks ook als een heus rekruteringstool ingezet worden. “Het moet ons helpen om onszelf meer op de kaart te zetten.”