Privacyverklaring

Leer nieuwe medewerkers metaskills aan

12 juni 2023
Tekst
Gert Verlinden
Beeld
Jean-Marc Conrad (Wouter Van Vaerenbergh)

Wat kan de hr-afdeling doen om tot een lerende organisatie te komen, waarin nieuwe medewerkers zich snel de gewenste competenties eigen maken? Gezond kritisch zijn, is nodig. Want jobs evolueren in een hoog tempo en de krapte op de arbeidsmarkt is een blijver.

De aandacht van de hr-afdeling voor de zogenoemde growth mindset (*) neemt toe. Is die leerhouding een voorspeller van leervermogen bij nieuwe medewerkers? De teneur aan de rondetafel met vier hr-vakmensen over leervermogen onderstreept het belang van die groeimindset, zowel bij het individu, de manager als op het niveau van de organisatie.

“Waak er over dat niet alleen medewerkers, maar ook de managers over een growth mindset beschikken”, tipt Jan Dillis van Devoteam. “Het is uiteraard geen zwart-witverhaal, maar een spectrum waar iemand zich op beweegt en dat bovendien contextgebonden is. Een manager mag niet beschaamd zijn om een fout toe te geven of iets niet te weten. Wij spreken managers aan op de mate van durf om te vernieuwen in hun afdeling.”

Een groeimindset ontwikkel en bed je ook in op het niveau van de hele organisatie. Joachim Verplancke (Ikea): “Als hr-professional sta je niet alleen. Leren is iets anders dan kennen en weten. Het is de mogelijkheid om iets te proberen. Daar is een collectieve, gemeenschappelijke dimensie aan verbonden. Met elkaar mogen en kunnen samenwerken is de kern. Hoe je dat structureert? Het is organisatieontwikkeling op grote schaal. Er is geen simpele en magische oplossing.”

Hij is gezond kritisch voor hr. “Te vaak zien we ons apart staan van de organisatie. Terwijl je er met de twee voeten mee in staat. Wat nodig is? Een meer proactieve houding, loskomen van processen en harder inzetten op ontwikkeling”, zo raadt hij aan.

Jean-Marc Conrad van Infrabel durft alvast in de spiegel te kijken. “We moeten ons nog meer bewust zijn van de bedrijfsomgeving waarin we opereren. Daarbij hoort een toenemende ondernemende attitude en een proces waarin we af en toe een mislukking tegen het lijf lopen om vervolgens succes te boeken. Zo evolueren we weg van de klassieke expertrol van hr.”

Veranderende jobs

Sarah Van Hooreweder (Campus 19) wijst op de veranderende jobs. Een rekruteerder bijvoorbeeld die oog heeft voor atypische profielen screent op leervermogen en creëert een gesprekscontext waarin iemand zich kwetsbaar mag tonen.  Maar ook op de plaats die technologie opeist en de inhoud van jobs doet verschuiven. “Artificiële intelligentie leidt ertoe dat mensen op termijn niet langer de code schrijven, maar wel dat ze de functie van de code gaan bepalen en hoe er ethisch mee om te gaan."

Jan Dillis waarschuwt om leren niet als vanzelfsprekend te beschouwen. “Het is aangetoond dat de neuroplasticiteit in onze hersenen lichtjes afneemt op hogere leeftijd. Een zekere mate van rigiditeit sluipt binnen in de mentale modellen. We staan er onvoldoende bij stil dat leren moeizamer verloopt bij oudere werknemers. Terwijl levenslang leren uiterst belangrijk blijft.”

“De beste manier om iemands leervermogen te ontwikkelen is door als bedrijf je mensen te helpen leren leren”, besluit Joachim Verplancke. “Metaskills verwerven zoals een intuïtief beoordelingsvermogen, dieperliggende informatievergaring of dromerige creativiteit, zijn bepalend voor je vermogen om andere vaardigheden te verbeteren.”

(*) Growth mindset

De Amerikaanse psychologe Carol Dweck deed onderzoek naar de motivatie om te leren en concludeerde dat er twee soorten mindsets (denkstijlen) zijn: de fixed mindset (vast) en growth mindset (groeien). De term mindset staat voor de overtuiging die mensen hebben over hun intelligentie, kwaliteiten en talenten – en de veranderbaarheid daarvan. De visie die je hebt op een denkstijl heeft consequenties op je leerhouding. Een vaste of fixed mindset belemmert ontwikkeling, terwijl een groeimindset zorgt voor motivatie, doorzettingsvermogen en zin in leren. Deze mensen zijn ervan overtuigd dat je in staat bent te ontwikkelen door te leren en ervaringen op te doen.