Privacyverklaring

Nieuw algoritme exploreert diversere groepen voor aanwerving

11 december 2020
Tekst
Jo Cobbaut

Onderzoekers van het MIT ontwikkelden voor rekruteerders een algoritme dat rekening houdt met diversiteitscriteria. 

In een paper van MIT beschrijven Danielle Li, associate professor Sloan, en een aantal mede-auteurs een alternatief voor de traditionele machinelearningtechniek die organisaties soms gebruiken om sollicitanten te screenen. Ze maken niet de traditionele fout dat ze geschikte kandidaten missen omdat ze niet passen in het profiel dat ontstaat wanneer een systeem zich baseert op succesvolle kandidaten uit het verleden. Want in historische data zijn de niet-traditionele kandidaten ondervertegenwoordigd.

Niet exploiteren, maar exploreren
Systemen die alleen bekende groepen screenen, noemt Danielle Li ‘exploitatiesystemen’. Ze ontwikkelde een systeem dat ook ‘exploreert’: het doorzoekt ook minder voor de hand liggende groepen en bouwt toch een garantie in voor geschiktheid. Door die exploratie vindt het systeem ook kandidaten waarover de organisatie het minste weet. Dat kunnen kandidaten zijn die zeldzaam zijn omdat ze een minder voor de hand liggende opleiding of werkervaring hebben, of op basis van demografische kenmerken.

De nieuwe aanpak leverde meer dan drie keer zoveel zwarte en Spaans-sprekende kandidaten op dan organisaties geselecteerd zouden hebben met een algoritme met een voorkeur voor traditionele cv’s. Bovendien genereerde het algoritme een set van gesprekskandidaten die met een hogere graad van waarschijnlijkheid een jobvoorstel zouden aanvaarden. Ook dat zou het aanwervingsproces sterk stroomlijnen.

Bronnen

Danielle Li, Lindsey Raymond, Peter Bergman, Hiring as exploration

Brian Estwood, Exploration-based algorithms can improve hiring quality and diversity, MIT Management Sloan School