Privacyverklaring

Vergeet de introverten onder ons niet

12 januari 2024
Tekst
Jan Dillis
Beeld
Wouter Van Vaerenbergh

Diversiteit en inclusie binnen het bedrijf krijgen veel aandacht. En terecht. Het brengt voor alle betrokken partijen toegevoegde waarde. Essentieel is weliswaar dat deze worden gedreven vanuit een authentieke kernwaarde om elkaar te respecteren en in te spelen op elkaars unieke sterkten.

Mensen verschillen van elkaar op meerdere vlakken. En dan denken we typisch aan leeftijd of levensfase, etniciteit, geslacht, genderidentiteit en -expressie, seksuele geaardheid, religieuze overtuiging, beperkingen, sociaal-economische status, neurodiversiteit, opleiding, enzovoort. Een vorm van diversiteit die vaak over het hoofd gezien wordt, is die van introversie en extraversie.

Recent zat ik in een vergadering met vier mannen en één vrouw. De vrouwelijke collega had heel de vergadering niets gezegd tot op het einde een van haar mannelijke collega’s vroeg wat haar opinie was. Ze kwam met een accurate analyse van het probleem en een efficiënte oplossing die alles in een nieuw daglicht plaatste. Het was niet haar vrouw-zijn, maar haar introverte karakter dat haar weerhield spontaan in de vergadering te reageren.

Tweederangskenmerk

We leven in een maatschappij waar extraversie vaak als een ideaal wordt aanzien. In de bedrijfswereld blijken welbespraaktheid en sociabiliteit twee belangrijke voorspellers van succes. Introversie wordt snel als een tweederangskenmerk gezien. We beschouwen praters slimmer dan stille types. Stilte interpreteren we vaak als een gebrek aan betrokkenheid.

Introverten laden hun ‘batterijen’ op door alleen te zijn, extraverten herladen ze juist door het opzoeken van gezelschap.

Uiteraard hebben beiden hun sterktes en ook minder sterke kanten. Met het gevaar te vervallen in karikaturen, extraverten zijn vaak open, sociaal, assertief, comfortabel met multitasking, kunnen beter omgaan met conflicten, zijn gebrand om snel te reageren en te handelen, nemen sneller beslissingen en durven risico’s te nemen.

Introverten denken eerst na vooraleer te praten, vermijden conflicten, hebben het moelijker met multitasking, zijn vaak beter in het uitstellen van beloningen en daardoor volhardend, komen als de beste voorbereid op vergaderingen, zijn vaak de betere luisteraars, zijn eerder risicomijdend en zijn gericht op reflectie en introspectie.

Menselijke verlangens

Uiteraard is de realiteit veel genuanceerder en mag dit niet uitmonden in een ‘wij-zij-denken’. Wie de leefwereld van introverten beter wil begrijpen, raad ik het boek “Quiet - The Power of Introverts in a World That Can't  Stop Talking” van Susan Cain aan.

We delen allemaal universele menselijke verlangens zoals de behoefte aan vertrouwen, respect, rechtvaardigheid en waardering. Diversiteit op zijn best is dan ook de combinatie van enerzijds ieders uniek-zijn en onze gemeenschappelijkheden anderzijds. Wanneer we ieders unieke talenten aanspreken, creëren divers samengestelde teams meerwaarde. Een verscheidenheid aan medewerkers met verschillende achtergronden, ervaringen, vaardigheden, perspectieven en inzichten verhoogt de creativiteit, productiviteit, de kwaliteit van beslissingen en versterkt bovendien het welzijn.

Volgens sommige bronnen is een derde van de bevolking in zekere mate introvert. Geef daarom binnen jouw bedrijf de nodige aandacht aan introverte medewerkers. Hun stilte is geen teken van gebrek aan enthousiasme of betrokkenheid. Vergeet daarom vooral niet hun inbreng te vragen.

En misschien een tip voor de introverten onder ons: The squeaky wheel gets the grease. Wie het luidst roept, krijgt de aandacht.

Auteur: Columnist Jan Dillis werkt als Director Comp - Ben - People Admin bij Devoteam