Privacyverklaring

Vijftien procent meer mensen met beperking aan de slag

7 februari 2024
Tekst
Gert Verlinden
Beeld
Georgia Venetakis - Acerta

Steeds meer mensen met een fysieke of mentale beperking vinden hun weg naar de reguliere arbeidsmarkt. Intussen is 1 op de 369 werknemers iemand met een beperking. Dat is een stijging van 14,8 procent in vergelijking met een jaar geleden. Opvallend: Waalse en Brusselse bedrijven hebben meer mensen met een beperking in dienst dan Vlaamse ondernemingen.

Kleinere organsiaties scoren ook gemiddeld hoger dan grote bedrijven. Dat blijkt uit onderzoek van hr-dienstenbedrijf Acerta op basis van de gegevens van meer dan 40.000 privéondernemingen en 260.000 werknemers. “In de competitie om schaars talent én om het doel van tachtig procent tewerkstellingsgraad te halen, zetten bedrijven steeds meer in op diversiteit. Talent ontginnen is een noodzaak”, aldus Georgia Venetakis van Acerta.

Georgia Venetakis heeft een visuele beperking en begeleidt als hr-experte bedrijven op het vlak van rekrutering. “De logica van een aanhoudende arbeidskrapte is dat bedrijven de arbeidsmarkt nog meer met een inclusief vizier benaderen. Willen we als samenleving de beoogde tachtig procent tewerkstellingsgraad halen, dan mogen we niemand uitsluiten. Een beperking staat een vlotte integratie op de werkvloer overigens helemaal niet in de weg. Met slimme ingrepen hebben mensen met een fysieke beperking dezelfde taakcapaciteit als collega’s zonder beperking. Er bestaan bovendien verschillende steunmechanismen voor ondernemingen als ze iemand met een beperking in dienst nemen. De huidige positieve evolutie moeten we aanhouden en liefst nog versnellen.”

Brussel en Wallonië scoren beter dan Vlaanderen

Opmerkelijk zijn de regionale verschillen op vlak van tewerkstelling van mensen met een beperking. In Wallonië heeft 0,38% van de werknemers een beperking. Dat is een lichte daling ten opzichte van vorig jaar (-3,16%). In Brusselse bedrijven heeft 0,51% van de werknemers een beperking. Dat is een stijging van maar liefst 45,96% op één jaar tijd. De Waalse en Brusselse bedrijven stellen procentueel duidelijk meer mensen met een beperking tewerk dan de ondernemingen in Vlaanderen. Daar ligt het percentage op 0,20%, wat ook een stijging is van 8,65% in vergelijking met vorig jaar. Acerta geeft niet aan in welke mate deze verschillen het gevolg zijn van beleidskeuzes.

Chemie, farma en energie lopen voorop

Per sector lopen de cijfers ook uiteen. De sectoren die meer mensen met een beperking in dienst hebben, zijn de chemie, farma en energiesector. 0,68% heeft een beperking. Deze sectoren zijn ook de sterkste stijgers ten opzichte van vorig jaar (+781%). Ook de horeca (0,31%) doet beter dan het nationale gemiddelde.

In de diensten- & financiële sector is de verhouding nagenoeg een afspiegeling van het gemiddelde van 0,28%. De metaal- en maakindustrie is er afgelopen jaar op dit vlak van diversiteit wel duidelijk op vooruitgegaan: +26,66% meer mensen met een beperking. De social profit, de bouw en logistiek en transport blijven onder het gemiddelde. Het moeilijkst ligt de tewerkstelling van mensen met een beperking in de groot- & kleinhandel (0,18%).

Onwetendheid is groot

Georgia Venetakis: ”In sommige sectoren zijn de uitdagingen om iemand met een fysieke of mentale beperking tewerk te stellen groter dan in andere. Tegelijk merken we dat er in sommige sectoren bij werkgevers nog veel onwetendheid is over hoe ze mensen met een beperking vlot inschakelen. Nu vallen die mensen tijdens het sollicitatieproces vaak af, omdat de werkgever veronderstelt dat de financiële inspanning te zwaar is. In de praktijk stellen we vast dat het niet zo is. Voor erg grote specifieke investeringen bestaan er bovendien subsidies. De meerkost voor het bedrijf valt zo weg.”

Persoonlijke begeleiding in kmo

Kmo’s stellen in verhouding meer mensen met een beperking tewerk dan grote ondernemingen. In 2023 noteren bedrijven met minder dan twintig werknemers procentueel beduidend meer mensen met een beperking tewerk dan de grote ondernemingen. Het hoogste percentage noteren we wel in de grotere kmo’s, met vijftig tot honderd werknemers. 0,6% heeft er een beperking.

Functie boetseren

Georgia Venetakis: “In kleinere organisaties is de omgangsvorm persoonlijker. Dat komt de persoonlijke begeleiding van medewerkers een beperking ten goede. De functies zijn er minder strak afgelijnd. De rolverdeling is flexibeler. Er mag meer openheid bestaan over de integratie van collega’s met een beperking op het werk. Subsidies helpen, al draait het vooral over de mentaliteit bij werkgevers en werknemers.”

Bron: Acerta