Privacyverklaring

“Agile hr reikt diplomatische oplossingen aan”

30 mei 2023
Tekst
Patrick Verhoest
Beeld
Geneviève Stratermans

De overheid loopt als een rode draad door de carrière van Geneviève Stratermans. Tijdens haar loopbaan evolueerde ze steeds verder richting pure hr. Dat mondde uit in een functie als hr-manager bij De Vlaamse Waterweg.

Geneviève Stratermans was aan de slag bij het lokaal bestuur Heusden-Zolder. Haar verantwoordelijkheid als afdelingshoofd interne dienstverlening omhelsde naast hr, ook ICT, facility evenals noodplanning en preventie. Ze stelde vast dat haar interesse en aandacht vooral uitgingen naar hr. Na een extra studie in die richting, ging ze uiteindelijk op zoek naar een pure hr-uitdaging. Die vond ze toen De Vlaamse Waterweg de vacature van hr-manager op LinkedIn zette. De plaats van tewerkstelling bleek bovendien Hasselt, haar woonplaats.

Duurzaam waterbeheer

De Vlaamse Waterweg beheert en exploiteert alle bevaarbare wateren in Vlaanderen. De onderneming versterkt het vervoer via de binnenvaart, zorgt door waterbeheersing voor een veilig Vlaanderen en vergroot de aantrekkelijkheid van de waterwegen voor recreatie, toerisme en natuurbeleving. Als hr-manager heeft Geneviève Stratermans, die een cel van 25 medewerkers leidt, een brede verantwoordelijkheid. “We verzorgen de implementatie van de hr-strategie bij zo’n 1.300 medewerkers. Die werken niet alleen centraal, maar vooral verspreid over heel Vlaanderen. Waar water is, vind je onze collega’s, van De Panne tot Kanne.”

Teams

De cel van Geneviève Stratermans bestaat uit vier teams. Het eerste is een administratief team, het tweede bevat de hr-businesspartners, die de brug slaan tussen hr en de business. Naast een team strategische dienstverlening – het voorbereiden van visie, strategie en projecten – is er tenslotte het A-team. “Dat is een ploeg van vlinders. Het zijn administratieve profielen die inspringen waar de nood hoog is. Dat is geen luxe, in een bedrijf dat veel diverse functies telt. Verder hebben we heel wat administratieve profielen in dienst, maar ook collega’s – zoals technici en dijkwachters – die met de laarzen in het water of op de oever staan. Onze grootste groep medewerkers zijn de scheepvaartbegeleiders, die de sluizen en beweegbare bruggen bedienen. Ze worden ter plaatse bijgestaan door techniekers, die instaan voor onderhoud en reparaties.”

Middenin de organisatie

Het hr-gebeuren trekt Geneviève Stratermans aan omdat ze zich midden in de organisatie bevindt. Strategische (hr-)doelstellingen moeten in de business geïmplementeerd worden en dat trekt haar aan. “Je moet de organisatie goed kennen om te weten waar je naartoe gaat en wat je daarvoor nodig hebt. Je moet in de juiste medewerkers voorzien, maar ook weten wat bij die collega’s leeft. Hr is een veelzijdig vakdomein, waar het uitwerken van visie en beleid, het stroomlijnen van administratieve processen en de een-op-eencontacten elkaar afwisselen. Als je dat goed doet, heb je impact op het succes van een organisatie en kun je vanuit hr aan waardecreatie doen.”

Geneviève Stratermans werkte eerder ook bij De Lijn en FOD Binnenlandse zaken. De overheid is de rode draad in haar carrière tot dusver. “Ik ga altijd op zoek naar een functie met maatschappelijke meerwaarde. Bij De Vlaamse Waterweg voel ik me als een vis in het water.”

Werk-levenbalans

Haar evenwicht begint bij het bewust afsluiten van haar werkdag. Ze kijkt terug op de opdrachten die ze afhandelde en maakt concrete plannen voor wat nog moet gebeuren. Na het inplannen van haar to do’s laat ze zich uitwaaien met de fiets, op weg naar huis. “Daar wacht mijn gezin met echtgenoot en drie zonen. Ik lees en kook graag en mijn drukke gezinsleven leidt me af. Mijn weekends zitten vol, onder andere met de hobby’s van mijn jongens. Dat is fijn.”

Tip voor collega’s

Geneviève Stratermans wil met haar team de brug vormen tussen strategie en het operationele. Dat vindt ze een moeilijke, maar belangrijke evenwichtsoefening. “Daarom bevraag ik mijn interne klant voortdurend. Ik wil de noden en behoeften kennen. Het evenwicht vinden met de strategische doelstellingen en die aligneren, vergt een agile hr, die op diplomatische wijze de juiste oplossingen aanreikt.”