Privacyverklaring

“Sommigen lopen weg van wat ik graag doe”

9 juni 2023
Tekst
Patrick Verhoest

Sociale relaties ontbraken nog op Martine Kerstens cv, dat met heel wat ‘hard hr’-domeinen gevuld is. Daarom trok ze naar DHL Express. Daar leeft ze zich uit in het werken met de sociale partners.

Martine Kersten leidde vijf jaar hr-projecten van alle aard (reward, legal, payroll, mobility) bij EY. Toen zocht ze andere horizonten op. Het ontbreken van de moeilijkere onderhandelingen met vakbonden op haar lijst van ervaringen gaf de doorslag. Ze vond uiteindelijk de geschikte rol en werd employee relations & hr legal manager bij DHL Express Belgium, een divisie van DHL die internationale en nationale expresszendingen biedt voor pakketten en documenten voor particuliere en zakelijke klanten.

Arbeidsrecht

Martine Kersten is niet aan haar proefstuk toe op vlak van arbeidsrecht. Ze werkte onder andere als advocaat in de materie, was legal advisor bij Securex om nadien naar EY te verhuizen. Vandaag spitst ze zich vooral toe op employee relations en het gedeelte vakbonden. “Daar lopen heel wat mensen van weg, maar mij trekt dat werk aan. Ik ben aanwezig op alle meetings met de sociale partners – syndicale delegatie, CPBW, ondernemingsraad…- in een bedrijf waar de vakbonden centraal staan.”

Vroeger kreeg ze vaak te maken met mensen die zich alleen maar kandidaat stelden voor de sociale verkiezingen als werknemersafgevaardigde om hun eigen belangen veilig te stellen. Ze hadden niet echt een toekomstvisie voor het bedrijf. “Hier is wie afgevaardigd is, vaak zelf koerier geweest. Ze weten waarvoor ze opkomen. De overlegorganen zijn een positief verhaal, al is dat niet altijd gemakkelijk. De zaken worden aangekaart alvorens problemen ontstaan. Dat is goed voor zowel werknemer als werkgever.”

Welzijnsbeleid

Martine Kersten geeft aan de soms moeizaam verlopende sociale relaties te willen herstellen om er positieve zaken uit te halen. “Zo kunnen we elkaars bondgenoten worden en zaken verwezenlijken zonder daarvoor in conflict te gaan.” De harde hr-kant, inclusief arbeidsrecht, boeiden Martine Kersten tijdens haar hele loopbaan. Ook welzijn vindt ze interessant, al is haar verantwoordelijkheid daarin eerder de juridische kant van de zaak. “Er is in veel bedrijven nog heel wat vooruitgang te boeken wat betreft een goed welzijnsbeleid.”

Zelf heeft ze de neiging om in haar werk hard te gaan. Ze schuwt de opdrachten niet en is hands on als er problemen aangepakt moeten worden. “Ik word er wel eens op gewezen dat ik te hard van stapel loop. Daartegenover staat wel dat ik in sport mijn evenwicht gevonden heb. Meerdere dagen per week ga ik ’s morgens nog voor het werk naar de Crossfit, terwijl ik verschillende avonden per week ga lopen. Dat helpt me niet alleen zaken te verwerken, het brengt me ook nieuwe inzichten.”

Tip

Martine Kersten heeft nog een tip voor collega’s in haar rol. “Probeer kalm te blijven en recht in je schoenen te staan. Behandel de anderen met respect. Kalm blijven, is voor mij niet altijd gemakkelijk. Hierin kan ik nog vooruitgang boeken, maar het lukt me steeds beter. Ik heb alvast een goed gevoel bij deze uitdaging. De tijd zal moeten uitwijzen of ik hier kan realiseren waar ik van droom.”