Privacyverklaring

“Het verschil maken op menselijk vlak is wat me drijft”

6 juni 2023
Tekst
Patrick Verhoest
Beeld
Annelies Baeyens

Annelies Baeyens wilde een brede hr-verantwoordelijkheid en zocht impact. Daarom werd ze hr-directeur bij Sense, een onderneming uit de sociale economie.

Het was van meet af aan duidelijk dat de toekomst van de pas afgestudeerde Annelies Baeyens in de hr-wereld lag. Gestart bij een Brussels headhuntkantoor leerde ze de hr-materie kennen. Daarna werkte ze zowat dertien jaar voor Quintessence Consultancy. Ze vervulde er alle mogelijke rollen, van consultant over projectmanager en trainer tot operations director. “Ik stuurde een deel van de consultantploeg en de klantenassistentes aan en beheerde het netwerk van freelancers.”

Maatschappelijk relevant

De managementrol waarin Annelies Baeyens verzeild geraakt was, bracht haar verder van het echte hr-gebeuren dan haar lief was. Ze wou een pure hr-rol binnen de zorgsector en verhuisde naar Zorggroep Multiversum. Bij de organisatie die actief is in de geestelijke gezondheidszorg werd ze beleidsmedewerker hr-ontwikkeling. Toen ze de kans kreeg bij Sense deel van het directieteam te worden en de verantwoordelijkheid over hr in alle aspecten te krijgen, ging ze daarop in. Ze werd hr-directeur van de onderneming in de sociale economie, die uit een cluster van twintig horeca-exploitaties bestaat.

In die hoedanigheid ondersteunt ze met haar hr-team directie, management en geranten van de horeca-exploitaties. “Sense stelt 340 medewerkers tewerk. Een 90-tal onder hen vormt de omkadering, de andere 250 zijn onze medewerkers in activering. Ze werken er en worden opgeleid zodat ze naar het reguliere arbeidscircuit kunnen doorstromen.”

Haar team bestaat uit vijf collega’s. Drie van hen zijn businesspartners. “Ze zijn de contactpersoon voor onze medewerkers in activering. Ze zorgen voor instroom, begeleiding en faciliteren de doorstroom. Daarnaast ondersteunt een vierde collega de administratie & payroll , terwijl het vijfde hr-teamlid als rechterhand de specifieke know-how van het activeringsbeleid van de verschillende overheden opvolgt en beheert.”

Verschil maken

De hr-directeur houdt ervan in individuele gesprekken met medewerkers naar win-winsituaties te zoeken. Daarvoor moet beleidsmatig een context worden gecreëerd waarbinnen dit mogelijk is en zaken kunnen slagen. “Impact hebben en het verschil kunnen maken op menselijk vlak is wat me drijft.”

Welzijn

Voor haar welzijn vindt ze het belangrijk om na de dagtaak te deconnecteren. Het helpt daarbij met de fiets naar huis te rijden en ondertussen letterlijk en figuurlijk uit te waaien. “Ik probeer de discipline te hebben om thuis niet constant mails te lezen. Uiteraard mogen ze me altijd bellen als het dringend is. ’s Avonds werken kan een deel van het evenwicht zijn. Dan vertrek ik vroeger om iets privé goed af te handelen en werk ik ’s avonds verder. Ik zorg voor een gezonde geest in een gezond lichaam door wekelijks te joggen, aan yoga te doen en te tennissen in de zomer. Zo bouw ik mentale rust in.”

Tips

Annelies Baeyens raadt haar collega’s aan de corebusiness goed te kennen en te begrijpen. Daarvoor moet interesse getoond worden, vindt ze. “Als je daarenboven verbinding opzoekt met je interne klant en investeert in die relaties, dan heb je de sleutels in handen om succesvol een ondersteunende rol op te nemen. Zo kun je impact en geloofwaardigheid opbouwen. Ik draag die twee zaken hoog in het vaandel. Ze dragen bij tot het succes dat ik ervaar.”