Privacyverklaring

HRupdate 22 februari: welzijn rationeel benaderen

21 februari 2024
Tekst
Gert Verlinden

“Welzijn rationeel benaderen en onderbouwen met feiten is een van onze prioriteiten. En die van de hr-community.” Dat vertelde Eddy Debrulle, group hr-director bij Ageas me deze week terwijl we een virtuele koffie dronken.

Het verhaal van wellbeing, diversiteit en inclusie krijgt de verdiende aandacht, maar schiet door zonder wetenschappelijke onderbouw. Zeker wanneer hr de verantwoordelijkheid voor het welzijn van de werknemer minstens deels bij de leidinggevende legt, heeft deze laatste nood aan houvast.

Fenomenen zoals een fitnessclub, een wekelijkse fruitmand of zelfs een kantoorhond zijn waardeloze investeringen zonder de juiste omkadering en inbedding in het hr-beleid. Zo zet het empirische onderzoek van Joni Delanoeije het goedbedoelde initiatief van een kantoorhond met de twee voeten op de grond. “Het loopt niet altijd van een leien dakje. Creëer een kader en vul de randvoorwaarden in alvorens je start”, is haar devies.

Eva Geluk schetst op haar beurt een werkbaar kader voor een gevoelig thema als re-integratie na burn-out. Managers kampen doorgaans met pleinvrees om het sensitieve veld van de re-integratie te betreden. De ratio verlost hen van een wankel buikgevoel.

Onze inspiratie deze week