Privacyverklaring

Re-integratie na kanker

9 maart 2023
Tekst
Jo Cobbaut

Er is te weinig aandacht voor de terugkeer naar het werk na een lange afwezigheid wegens kanker. Om te helpen bij de specifieke opvang na kanker, lanceert de Stichting tegen Kanker het gratis online platform Reconnect. Dat begeleidt hr-medewerkers en leidinggevenden tijdens het re-integratietraject van een medewerker bij wie kanker vastgesteld werd.

Elk jaar krijgen meer dan 26.000 mensen (73 mensen per dag) op beroepsactieve leeftijd te horen dat ze kanker hebben. Kanker is de op twee na meest voorkomende oorzaak van langdurige afwezigheid op het werk, na geestelijke gezondheidsproblemen (zoals burn-out) en lichamelijke aandoeningen.

Werkhervatting speelt essentiële rol

Maar gelukkig nemen de overlevingskansen toe: dankzij een betere diagnose en behandeling herstellen steeds meer mensen van kanker en kunnen zij hun beroepsleven weer oppakken. Dat betekent dat elke werkgever in België vroeg of laat geconfronteerd zal worden met een werknemer die terugkeert tijdens of na een zware en moeilijke kankerbehandeling

Werkhervatting speelt een essentiële rol in het gevoel van eigenwaarde van mensen met kanker en draagt bij tot het genezingsproces. Het is een belangrijk onderdeel van het herstel. Werk biedt sociale contacten, financiële zekerheid, structuur en de mogelijkheid om weer een sociaal en beroepsleven op te bouwen. Werk draagt dus bij tot meer levenskwaliteit tijdens en na kanker.

Voor wie is Reconnect?

Tijdens zijn behandelingstraject kan de zieke werknemer met al zijn vragen bij het zorgpersoneel terecht. Maar wat met de werkgever? Voor hem is het moeilijker om geschikte ondersteuning te vinden tijdens het re-integratietraject, terwijl de werkgever er wel een cruciale rol in speelt.

Via Reconnect stelt Stichting tegen Kanker haar expertise ter beschikking van hr-verantwoordelijken, leidinggevenden, preventieadviseurs, … Die is specifiek, al was het maar omdat er verschillende soorten kanker bestaan en omdat elk individu de ziekte anders ervaart en zich ook andere vragen stelt afhankelijk van zijn eigen levensloop en -visie.

Hoe werkt het online platform?

Het online platform toont hoe de managers concrete situaties het best aanpakken. Er is daarbij aandacht voor onder meer:

  • De verschillende fasen van re-integratie tijdens of na kanker aan de hand van video’s, testimonials, oefeningen en de expertise van Stichting tegen Kanker.
  • Een lijst aan coaches die gespecialiseerd zijn in kanker voor zowel individuele begeleiding (werknemer, hr, ceo ...) als groepscoaching (een team).
  • Documenten om te downloaden voor het opzetten van een doeltreffend re-integratiebeleid.

Dit project werd mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van AG Insurance, Bristol Myers Squibb, Janssen Farmaceutica, MSD en Pfizer.