Privacyverklaring

Tryangle pioniert met vierdagenwerkweek

11 september 2023
Tekst
Melanie De Vrieze

Corporate wellbeingspecialist Tryangle schakelde sinds 1 september over op de vierdagenwerkweek. De medewerkers leveren 32 uur werk voor 40 uur verloning. Hiermee streeft Tryangle naar een veerkrachtigere, gelukkigere en duurzamere werkomgeving.
Maatschappelijke verschuivingen zorgen voor een andere kijk op werk. De nadruk ligt niet alleen op winst, maar steeds vaker op duurzaam ondernemen en het welzijn en werkgeluk van werknemers. Tryangle zelf wil ook een gezondere, flexibelere en duurzamere werkomgeving bieden aan zijn eigen teamleden. Op die manier kunnen ze zich voluit ontplooien, innoveren en voldoening vinden in hun functie, terwijl ze hun werk beter laten inpassen in hun privéleven.

De échte vierdagenwerkweek

Vanaf 1 september 2023 schakelt Tryangle over op de échte vierdaagse werkweek. Dat betekent dat het kernteam voortaan 32 uur per week zal presteren in ruil voor de verloning van een fulltimejob van 40 uur. Tryangle pakt het anders aan dan het concept uit de Belgische arbeidsdeal, waarbij de veertig uren werktijd verdeeld worden over vier langere werkdagen van tien uur. “Een aanpak waarvoor Belgische bedrijven en medewerkers volgens recente cijfers trouwens niet helemaal warm lopen”, aldus Tryangle.

Leren van pioniers

Wereldwijd hebben bedrijven en landen geëxperimenteerd met de échte vierdaagse werkweek en de resultaten zijn opmerkelijk:

  • 40% van de medewerkers rapporteerden minder stress
  • 69% gaven aan een kleiner risico op burn-out te lopen
  • 59% ervoeren minder negatieve emoties en 39% minder angsten
  • 45% voelden zich minder vermoeid en 40% hadden minder slaapproblemen
  • 60% konden een beter evenwicht vinden met hun familiale en zorg-verantwoordelijkheden
  • en 62% bevestigden dat het werk makkelijker te combineren viel met hun sociaal leven en hobby’s

“Onderzoek en praktijkvoorbeelden tonen systematisch aan dat werknemers dankzij de échte vierdagenwerkweek een betere geestelijke en fysieke gezondheid, een positievere werkinvulling en een grotere betrokkenheid ervaren”, zo klinkt het bij Tryangle.

Bovendien ontkrachten deze initiatieven de mythe dat minder werken leidt tot een verlaagde productiviteit. Integendeel, de verkorte werkweek betekent voor werknemers een stimulans om geconcentreerder en efficiënter te werken. Dat resulteert in een stabiel prestatieniveau, zelfs met 20 procent minder gewerkte uren.

“Een betere veerkracht en een groter engagement leiden daarenboven tot minder ziekteverzuim, een lager personeelsverloop en betere werkprestaties. Dat vertaalt zich in een relatief sterkere efficiëntieslag en heeft een verhoogde omzet tot gevolg”.

Toegenomen productiviteit

Hoe kunnen prestaties op peil blijven met 20 procent minder gewerkte uren? “Eerst en vooral biedt de vierdagenwerkweek een belangrijke kans om open en gedurfde gesprekken te voeren over presenteïsme en het aanpakken van inefficiëntie en tijdrovers”, aldus Tryangle. “Zo kunnen we inzetten op de échte toegevoegde waarde van het aanwezige talent.”

Daarnaast kijken ze anders tegen het begrip “productiviteit” aan. Wat doen medewerkers met hun extra dag vrije tijd en wat is de (maatschappelijke) waarde daarvan? “Welke weerslag heeft het op hun algemene levenskwaliteit? Denk bijvoorbeeld aan de positieve impact van voldoende slaap en rust, meer tijd en energie voor familie, sociale contacten of zorgverantwoordelijkheden, toegenomen inspiratie en voldoening dankzij hobby’s en interesses …”