Privacyverklaring

Zes op de tien bedrijven hebben afgelopen jaar langdurig zieke medewerkers gere-integreerd

8 juli 2024
Tekst
Gert Verlinden
Beeld
Miet Vanhegen

Zes op de tien bedrijven re-integreerden afgelopen jaar langdurig zieke werknemers. In de helft van die bedrijven gingen werknemers progressief in dezelfde functie aan de slag. Opvallend is ook dat gezonde werknemers een doeltreffend re-integratiebeleid steeds belangrijker vinden in een onderneming. Dat blijkt uit een onderzoek van Acerta Consult. “Maatwerk is de sleutel voor re-integratie.”

Voor het eerst zijn er in ons land meer dan een half miljoen langdurig zieken. Hoe krijgen we hen terug aan het werk en hoe staan andere werknemers tegenover hun langdurig zieke collega’s? Wat blijkt: Steeds meer werkgevers zien dat de re-integratie van langdurig zieken geen ver-van-mijn-bed show meer is. Meer dan zes op de tien bedrijven hebben het afgelopen jaar langdurig zieken gere-integreerd. Maar liefst de helft deed dat in dezelfde functie, door stapsgewijs het werk te hervatten. Achttien procent maakte er werk van om een andere job te voorzien die meer aangepast was aan wat de herstellende werknemer al aankon. Het overige derde zorgde voor een re-integratie door een combinatie van bovenstaande twee maatregelen.

Miet Vanhegen, manager loopbaantransitie bij Acerta Consult: “Werken is zinvol bij het herstelproces. Medewerkers het werk geleidelijk aan laten hervatten - dat noemen we progressieve werkhervatting -is zowel voor werknemer als werkgever interessanter dan te wachten tot iemand volledig hersteld is. Progressieve werkhervatting is een laagdrempelige optie die zowel grote als kleine werkgevers haalbaar vinden. We zien ook dat werkgevers moeite doen om herstellende werknemers aangepaste taken aan te bieden, als dat de wenselijke piste is. Maatwerk is de sleutel voor een vlotte re-integratie. Dat maatwerk kan slaan op het aantal werkuren en/of op de inhoud van het werk.”

Contact met werkgever helpt langdurig zieken met re-integratie

39,2 procent van de werknemers is al geconfronteerd geweest met een periode van langdurige ziekte gedurende de loopbaan. Bij een derde van hen was dat voor minder dan drie maanden. De helft was tussen de drie maanden en één jaar ziek en 18,4 procent langer dan een jaar. Zes op de tien heeft daarna het werk hervat in dezelfde functie bij dezelfde organisatie. De overige werknemers veranderden van functie en/of werkgever na hun periode van langdurige ziekte.

Wie langdurig ziek is geweest, heeft vooral steun gehad van familie en vrienden: bijna de helft gaf aan dat zijn persoonlijk vangnet geholpen heeft om het werk te hervatten. Maar ook de ondersteuning van een onafhankelijke partij die de werknemer zelf heeft gezocht en ondersteuning van de werkgever scoren hoog. De helft van de langdurig zieke werknemers geeft trouwens aan dat ze liefst vanaf het begin van hun ziekte in contact blijven met de werkgever.

Begeleiding bij re-integratie wordt hoog ingeschat, ook door niet-zieke werknemers

Een welzijns- en re-integratiebeleid is voor bedrijven steeds meer een vorm van employer branding. Ook gezonde werknemers hechten belang aan het beleid rond de terugkeer van langdurig zieken.

Miet Vanhegen: “De inspanningen om de brug te slaan tussen ziek zijn en werken krijgen ook steun van de overheid: bij progressieve werkhervatting kan de werknemer loon combineren met een aanvullende ziekte-uitkering volgens de feitelijke prestaties waarvoor de adviserende arts van het ziekenfonds de goedkeuring gaf. Werkgevers genieten een extra stimulans als ze bijzondere inspanning doen voor re-integratie, onder de vorm van een werkhervattingspremie. Zo kan een werkgever die sinds 1 april 2023 iemand die minstens één jaar arbeidsongeschikt is in dienst neemt of laat hervatten via progressieve werkhervatting, een premie krijgen van 1725 euro.”


Over de cijfers

De spiegelbevraging bij werknemers en werkgevers

De gegevens komen van de jaarlijkse spiegelbevraging die Acerta Consult door het onderzoeksbureau Indiville laat uitvoeren bij een representatief staal van meer dan 500 Belgische werkgevers en nog eens bij meer dan 2700 werknemers. De data van de bedrijven werden gewogen om representatief te zijn voor België naar het aantal werknemers in de actieve ondernemingen met minstens 5 werknemers. De data van de werknemers werden gewogen om representatief te zijn voor België naar statuut, leeftijd, geslacht, taal en sector. De bevragingen liep tussen 17 en 31 januari 2024 voor de werkgevers en tussen 16 januari en 1 februari 2024 voor de werknemers. Dankzij deze aanpak kan een historisch perspectief geboden worden vanuit werkgevers en werknemersstandpunt.

De Talent Pulse-bevraging bij werknemers

De gegevens komen van de jaarlijkse bevraging door ACERTA en Stepstone België onder werkenden en niet-werkenden. Deze vijftiende editie werd uitgerold in april 2024. Er zijn 4100 respondenten, samen vertegenwoordigen ze de verschillende leeftijdscategorieën. 63,6% van de respondenten is aan het werk, 51,2% met een vaste betrekking/contract onbepaalde duur. 80% is bediende en 20% arbeider, met een gemiddelde loopbaanduur van 21 jaar en 8 jaar anciënniteit bij werkgevers uit verschillende sectoren en van verschillende groottes qua personeelsbestand.